โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-21 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-04-21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 และได้จัดสอบข้อเขียน(สอบตรง) ในวันที่ 8 เม.ย. 2566 ณ สนามสอบของมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่ และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ >> อ่านต่อ


สวพ. เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วม CRCI 2023” วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

สวพ. มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วม CRCI 2023” วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ------------------------------- >> อ่านต่อ


การสมัครขอรับทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programme”
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวทุน/วิจัย

     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย “The Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA)”ขอเสนอทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programme” ให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยไทย จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อเดินทางไปศึกษา/ทำงานวิจัย (โดยไม่จำกัดสาขา) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งผู้ขอทุนต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยรัฐบาลโปแลนด์จะสนนันบสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน >> อ่านต่อ


วช. ประชาสัมพันธ์นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้สนใจที่จะส่งผลงงานเข้าร่วมประ... >> อ่านต่อ


พพ.จัดประกวด The Young Energy Designer 2023 ออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

      ด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีการประกวดโครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมต้านพลังงาน รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer) เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ จนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต่อไป ... >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิทยสัประยุทธ์ Automation Systems of Toolings and Devices for Industrial Manufacturing 2023
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวบุคลากร

     ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท จินปาวพรีชิชั่น อินดัสทรี จำกัด จัดการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในรูปแบบวิทยสัประยุทธ์ภายใต้หัวข้อ "Automation Systems of Toolings and Devices for Industrial Manufacturing 2023 " ในวันที่ 23 มิฤนายน 2566 ท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 >> อ่านต่อ


มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบนพื้นฐาน ความหลากหลายกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีเนื้อหาสาระวิชาการและวิซาชีพชั้นสูงและเป็นการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป โดยแพร่ภาพออกอากาสทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.13 (dItv13) ณโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       สำนักงานการศึกษาทางไกล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดกิจกรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566  ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในภาคเช้าอธิการบดีเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธศรีศากยะมุณี ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระภูมิเทพนครราช นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา