โลโก้เว็บไซต์ พพ.จัดประกวด The Young Energy Designer 2023 ออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พพ.จัดประกวด The Young Energy Designer 2023 ออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีการประกวดโครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมต้านพลังงาน รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer) เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ จนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต่อไป
       ในการนี้ พพ. ได้เปิดรับสมัคร การประกวดนักออกแบบนวัตกรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

        โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท 1) นักศึกษา ชั้น ปวส. และ 2) นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีมละ 8 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้สนใจสามารถร่วมเข้ารับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องทองกวาว 1 กรีนนิมมาน @ CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวัฒนาฯ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.theyoungenergydesigner.com  เพจเฟซบุ๊ก The Young Energy Designer หรือ โทร 02-184-2728-32 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่  www.theyoungenergydesigner.com  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา