โลโก้เว็บไซต์ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบนพื้นฐาน ความหลากหลายกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีเนื้อหาสาระวิชาการและวิซาชีพชั้นสูงและเป็นการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป โดยแพร่ภาพออกอากาสทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.13 (dItv13) ณโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     สำนักงานการศึกษาทางไกล มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ประจำภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.13 (dItv13 ทุกวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้สนใจต่อไป ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนท่นใดประสงค์เข้าร่วมสอนออกอากาศ สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครกลับมาที่ สำนักงานการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาขตวังไกลกังวล กม.242 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคืรีขันธ์ :๙๑๑๐ หรือทาง E-mail : dltv13amutr.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา