โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-10 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-02-10

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และกำหนดให้มีการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน , ธนาคาร... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

          10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เ ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารศึกษาทั่วไป           การ... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพและวิดีโอ​ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

          10 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ​ แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องถ่ายภาพและวิดีโอ​ โดยได้รับเกียรติจากคุณฐาปน​ ยิบประดิษย์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ณ ห้องปฎิบัติการอาคาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ขอบคุณภาพจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ


อธิการบดีร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการหลัก Re-inventing
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และ ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ ได้ประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการหลัก "ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยการคัดเลือกของ สพม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป  กดคลิกที่นี่  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ BrighterBee Talent Solution พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการเตินโตในสายอาชีพ และบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบริการ

          กระทรวง อว. โดย สอช. และไบร์ทเทอร์บี ได้ร่วมพัฒนา โพลตฟ่อร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ จากการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและสถาบันกรรศึกษาอย่างไร้ร่อยต่อ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่ตอบโจทย์อนาคต รองรับการลงทุนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ          ในการนี้ สอช. และไบร์ทเทอร์บี ขอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา