โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพและวิดีโอ​ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพและวิดีโอ​ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          10 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ​ แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องถ่ายภาพและวิดีโอ​ โดยได้รับเกียรติจากคุณฐาปน​ ยิบประดิษย์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ณ ห้องปฎิบัติการอาคาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

ขอบคุณภาพจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา