โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-08 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2021-04-08

คุรุสภา เปิดรับ ประวัติ ผลงาน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวบริการ

          คุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับ ประวัติ ผลงาน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกาา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลครูภาาาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไทยย่อ สธ 2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไทยย่อ กว 3. รางวัลคุรุสภา 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 5. รางวัลคุรุสดุดี >> อ่านต่อ


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวบริการ

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15- 25 ปี แสดงความคิดพัฒนาศักยภาพการเรีบยรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการค้นคว้า และปฎิบัติจริงจากการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง กำหนดรับสมัครวันที่ 1 -30 มษายน 2564 >> อ่านต่อ


ขอเชิญอบรมส้มนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวบริการ

           กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและาสังคม MDES และสมาคม ผู้ใช้ดิจิทัลไทย DUGA ร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมอบรมส้มนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021  ภายใต้แนวคิด Livable & Resilient Model in Action for Thais ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพ... >> อ่านต่อ


บริษัท อดัมส์เอ็ตเตอร์ไพรเซส จำกัด รับสมัคร นักวิชาการเกษตรจำนวน 6 อัตตรา
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวบริการ

         บริษัท อดัมส์เอ็ตเตอร์ไพรเซส จำกัด รับสมัคร นักวิชาการเกษตร เพื่อปฎิบัติงานในการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสม ประจำไร่ทดลอง และระบบฟาร์ม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติทาง คลิก หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่  Email Aekkaluk@adamsel.com หรือ 043 000528 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา