โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญอบรมส้มนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญอบรมส้มนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและาสังคม MDES และสมาคม ผู้ใช้ดิจิทัลไทย DUGA ร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมอบรมส้มนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021  ภายใต้แนวคิด Livable & Resilient Model in Action for Thais ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา