โลโก้เว็บไซต์ บริษัท อดัมส์เอ็ตเตอร์ไพรเซส จำกัด รับสมัคร นักวิชาการเกษตรจำนวน 6 อัตตรา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

บริษัท อดัมส์เอ็ตเตอร์ไพรเซส จำกัด รับสมัคร นักวิชาการเกษตรจำนวน 6 อัตตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         บริษัท อดัมส์เอ็ตเตอร์ไพรเซส จำกัด รับสมัคร นักวิชาการเกษตร เพื่อปฎิบัติงานในการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสม ประจำไร่ทดลอง และระบบฟาร์ม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติทาง คลิก หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่  Email Aekkaluk@adamsel.com หรือ 043 000528


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา