โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15- 25 ปี แสดงความคิดพัฒนาศักยภาพการเรีบยรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการค้นคว้า และปฎิบัติจริงจากการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง กำหนดรับสมัครวันที่ 1 -30 มษายน 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา