โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-04 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-02-04

ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมเปิดแปลงปลูกผักปลอดสารในโครงการเชียงรายเมืองเกษตรกร สีเขียว อาหารปลอดภัย ณ โรงเรียนเทศบาล 8 นครเชียงราย
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

                         วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ชไมพร  รัตน์เจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสำหรับผู้ผลิตและ... >> อ่านต่อ


สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Semi carbonic Maceration Process แก่นักโปรเสสกาแฟ
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

                  ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Semi carbonic Maceration Process ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนักโปรเสสกาแฟเข้าร่วมโครงการกว่า 25 คน           รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะกา... >> อ่านต่อ


อพวช. ขอเชิญอบรมหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวอบรม/เสวนา

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ขอเชิญบุคลากร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ อบรมหลักสูตรต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ ให้เข้าใจ มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนและองค์กรร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ... >> อ่านต่อทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก Taiwan ICDF 2022
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวทุน/วิจัย

ด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (International Cooperation and Development Fund, Taiwan ICDF) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เพื่อศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุน โดยนักศึกษาไทยสามารถยื่นสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทั้งนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ทุนนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบเพื่อเป็นอีกทางเ... >> อ่านต่อเชิญชวนนิสิต นักศึกษา มาประชันไอเดีย ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับ การต่อต้าน Fake news” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

          ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center : AFNC) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ ความยาว 2 นาทีภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” จึงขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 2) และ ระดับอาชีวศึกษา (... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา