โลโก้เว็บไซต์ กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที 8-10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนานคร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และความต้องของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประขาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดตลาดของการทำงานในสถานประกอบการ องค์กร และการประกอบอาชีพต่าง ที่อยู่ในความต้องการของตลาด การเตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงานภายใต้แนวทางที่ตลาดแรงานต้องการ การแนะแนวอาชีพ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นต้น สามารถลงทะเบียน ได้ที่  https://jobit.doe.go.th/jobexpothailand2023


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา