โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-26 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-05-26

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา 7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา   7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ  Iwate University, เมืองโมริโอกะ อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากอธิการบด... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญขวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 11t PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education:  a Challenge to Global Ctizens" ระหว่างวันที่ 15 -16  มิถุนายน 2566 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถ... >> อ่านต่อ


กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

          กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที 8-10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนานคร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และความต้องของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประขาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดตลาดของการทำงานใน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา