โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญขวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 11t PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education:  a Challenge to Global Ctizens" ระหว่างวันที่ 15 -16  มิถุนายน 2566 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทรศัพท์ 0 7428 9220   e-mail : educonf@s.psu.ac.th หรือ https://educonf.psu.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา