โลโก้เว็บไซต์ Thailand Education Technology Expo 2023 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Thailand Education Technology Expo 2023

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ด้วย บริษัท เอ็น.ชี.ชี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงาน "Thailand's Education Technology Expo 2023 (EdTex)" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอวิธีการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถ ให้ผู้เรียนและผู้สอน นำไปสู่การเกิดสมรรถะที่สำคัญตามเป้าหมายของในแต่ละวิชา รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการศึกษาของประเทศไทย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา