โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลารับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขยายเวลารับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Invitation for The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022: Transforming Value Chains for Global Security ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีการขยายเวลารับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022 ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้

Important Date

1.      Deadline for abstract submission        30 June 2022
2.      Abstract acceptance                         10 July 2022
3.      Deadline for early bird payment         15 June 2022
4.      Deadline for author payment             31 July 2022
5.      Deadline for full paper submission      15 August 2022
6.      Full paper acceptance                       15 October 2022
 
Conference topics.
 
1.    Smart Agriculture and Agriculture Information Processing
2.    Postharvest and Packaging Technology
3.    Food Processing Technology and Innovation
4.    Nutraceutical and Functional Food
5.    Food Security and Sustainability
6.    Agrifood Logistics and Supply Chain Management
7.    Other Related Topics (Food Safety, QA, QC, PD, Sensory, etc.)

ผู้สนใจส่งบทคัดย่อ สามารถส่งบทความได้ที่ เว็บไซต์ https://icaai2022.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5391 6737-9  และ 0 5391 7185 e-mail: icaai2022@mfu.ac


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา