โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลชนะเลิศการการแข่งขันการทำอาหารจากกบ เมนู “น้องกบ จานเด็ด” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลชนะเลิศการการแข่งขันการทำอาหารจากกบ เมนู “น้องกบ จานเด็ด”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 มีนาคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 756 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์ชนินทร์ แก้วมณี อาจารย์เจียมจิตร ช่างสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน และนางสุวิมล สุนทร เจ้าหน้าที่ประจำแผนกห้องสมุด ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการทำอาหารจากกบ เมนู “น้องกบ จานเด็ด” ในเมนู “แกงกบย่างมะไฟจีน” และ “กบทอดกระเทียมซอสมะแขว่น” จากสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 ณ ข่วงเกษตรม่วนใจ๋  โดยมีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม นอกจากนี้ อาจารย์บุษบา มะโนแสน หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ยังได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารในครั้งนี้

“กบ” ที่มาของวัตถุดิบในการแข่งขันการทำอาหาร เนื่องด้วย สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบนาในนาข้าว GAP นำร่อง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครบครัว เสริมสร้างอาชีพและรายได้จากการเลี้ยงกบนาและเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เนื่องจากกบนาที่พบตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช ทำให้สมดุลทางบระบบนิเวศน์ลดน้อยลง การเพิ่มปริมาณกบในแปลงนาข้าว จึงเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีน เพื่อเสริมสร้างอาชีพ และรายได้จากการเลี้ยงกบนา รวมถึงเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ส่งผลให้เกษตรกรผลิตสัตว์น้ำที่มีมาตรฐานปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค

 

อัลบั้ม 11 มี.ค. 2565 การแข่งขัน "น้องกบ จานเด็ด"


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา