โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC มทร.ล้านนา น่าน นำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC มทร.ล้านนา น่าน นำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 811 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC มทร.ล้านนา น่าน นำโดยคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน นำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ต่อ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสีไข่แดงจากผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมัลเบอร์รี่ นวัตกรรมไก่มะไฟจีน การใช้สารสมุนไพร “RMUTL YLAC” ผลิตภัณฑ์เพิ่มโภชนาการอาหารสุนัขและสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ในพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อัลบั้ม 11 มี.ค. 2565 ศูนย์AIC


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา