โลโก้เว็บไซต์ คุรุสภา เปิดรับ ประวัติ ผลงาน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คุรุสภา เปิดรับ ประวัติ ผลงาน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 34 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับ ประวัติ ผลงาน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกาา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลครูภาาาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไทยย่อ สธ
2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไทยย่อ กว
3. รางวัลคุรุสภา
4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
5. รางวัลคุรุสดุดี
          สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก โดยเสนอประวัติและผลงาน (ฉบับจริง จำนวน 1 เล่ม และฉบับสำเนา จำนวน 3 เล่ม พร้อม Flash Drive ไปยัง  คุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา