โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมอบรม English Profilciency Development for Exit Exam (EPD for Exit Exam) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมอบรม English Profilciency Development for Exit Exam (EPD for Exit Exam)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมอบรม English Profilciency Development for Exit Exam (EPD for Exit Exam) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ จำนวน 16 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2563 
          สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/dqdFQ2EtU9e511bx6  รายละเอียดข้อมูลคลิก หรือติดต่อสอบถามที่ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โทร 053-921444 หรือ Facebook fanpang RMUTL Language Center 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา