โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ  คว้ารางวัลจากผลงาน Coffee Go Green : Semi carbonic maceration process plus | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ คว้ารางวัลจากผลงาน Coffee Go Green : Semi carbonic maceration process plus

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นักวิจัยเจ้าของผลงาน Coffee Go Green : Semi carbonic maceration process plus 1 ใน 8 ผลงานของประเทศไทย ที่ได้รับ 9 รางวัล จากเวทีนานาชาติ 

รางวัลประเภทบุคคลยอดเยี่ยม 3 รางวัล
1.Gold medal prize จาก Euroinvent 10 Edition European Exhibition of Creativity and Innovation 2018, Romania
2. Special honour of invention prize จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIFA) 
3. Special honour of Invention prize จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skill (TISIAS) และ International Invention Competition in Canada (iCAN)

รางวัลประเภททีมยอดเยี่ยม 6 รางวัล 
1. Diploma of Excellence and Gold Medal จาก
Nicolae Testemițanu State University of Medicine and Pharmacy of Republic of Moldova
2. Special award for Association of Thai and Invention Promotion for the project Innovation and Creativity in Euroinvent 2018 จาก
Scientific Research and Technological Development in Chemical and Petrochemical Industry-Bucharest, Romania
3.Diploma of Excellence จาก Psychotronic and Ufology Study Centre, Romania
4. Special prize จาก Lucian Blaga University of Sibiu Award 5. Excellence innovation award for Thailand delegation จาก University Politechnica of Bucharest 
6. Certificate of excellence จาก Gifted Education (IRSCA), Romania
                             ในการประกวดผลงานนวัตกรรม X European Exibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT ณ Palace of culture เมือง IASI ประเทศโรมาเนีย ระหว่าง 17-19 พฤษภาคม 2561

เปิดใจอาจารย์เจ้าของผลงานคลิก https://lpc.rmutl.ac.th/news/7626


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา