โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-19 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2019-05-19

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ คว้ารางวัลจากผลงาน Coffee Go Green : Semi carbonic maceration process plus
อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นักวิจัยเจ้าของผลงาน Coffee Go Green : Semi carbonic maceration process plus 1 ใน 8 ผลงานของประเทศไทย ที่ได้รับ 9 รางวัล จากเวทีนานาชาติ  รางวัลประเภทบุคคลยอดเยี่ยม 3 รางวัล 1.Gold medal prize จาก Euroinvent 10 Edition European Exhibiti... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา