โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-18 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-05-18

BCG Naga belt road ผลงานวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย สู่รางวัลวิจัยระดับโลก
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนายมาโนช คุ้มพนาลัยสถิต นักวิจัย จากหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion) และ ดร.กัญญณัช    ศิริธัญญา ที่ปรึกษาโครงการ ได้นำ 3 ผลงานนวัตกรรมของกลุ่มนักวิจัยในโครงการ “การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษต... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันเข้าใช้งานแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ E -portfolio
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

     ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาขีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E -portfolio) ซึ่งเป็นระบบแพ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้  และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและเก็บโปรไฟล์ของบุคคลอย่างเป็นระบบ  เพื่อเข้าสู่กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทำ ทั้งนี้ ระบบ E -portfolio ได้ดำเนินการตามพระราขบัญญัติคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีระบบความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูล ภายใต้ E-Workforce Ecosystem... >> อ่านต่อ


เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการศึกษา มทร.ล้านนา จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู ประเทศจีน ตั้งสถาบันจิงซื่อ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการแพทย์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 18  พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดป้าย “สถาบันจิงซื่อ”และลงนามความร่วมมือ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู โดย Mr. จาง เจี้ยน หวา รองผู้อํานวยการวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา