โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-24 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-04-24


เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม Children's World Peace Summit ครั้งที่ 5
จันทร์ 24 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวว่า องค์กร Peace Piece Project มีกำหนดจัดกิจกรรม Children's World Peace Summit ครั้งที่ 5 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมนานาชาติ อาคารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดฮิโรชิมะ โดยกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสในการเรียนรู้ คิด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการส่งเสริมสันติภาพโลก เพื่อให้เย... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญส่งคลิปประกวด โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก
จันทร์ 24 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา