โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม Children's World Peace Summit ครั้งที่ 5  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม Children's World Peace Summit ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวว่า องค์กร Peace Piece Project มีกำหนดจัดกิจกรรม Children's World Peace Summit ครั้งที่ 5 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมนานาชาติ อาคารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดฮิโรชิมะ โดยกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสในการเรียนรู้ คิด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการส่งเสริมสันติภาพโลก เพื่อให้เยาวชนมีความสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ และสามารถมีบทบาทที่แข็งขันในสังคมระหว่างประเทศได้ในอนาคต

          เชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 - 19 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566) จากประเทศต่าง ๆ รวมถึง ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเยาวชนที่สนใจสามรถศึกษารายละเอียดของกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมได้โดยตรงทางเว็บไซต์ https://peacepieceproject.com/eng/cwps/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา