โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-14 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-03-14

เชิญร่วมโครงการ Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม
อังคาร 14 มีนาคม 2566 / ข่าวบริการ

          กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม" ร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน ใช้ทักษะการจัดทำคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าในตนเองปลูกฝังสร้างจิตสำนึก สร้างกระแสให้เต็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา เรียนรู้เรื่องราวการทำความดีเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา และการคัดเลือกองค์ประกอบในการจัดทำคลิปวีดิโอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา