โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมโครงการ Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญร่วมโครงการ Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม" ร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน ใช้ทักษะการจัดทำคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าในตนเองปลูกฝังสร้างจิตสำนึก สร้างกระแสให้เต็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา เรียนรู้เรื่องราวการทำความดีเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา และการคัดเลือกองค์ประกอบในการจัดทำคลิปวีดิโอให้แก่เด็กและเยาวชน โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ-ในรูปแบบทีม ทีมละ 2-5 คน ผู้สมัครจะได้เข้ารับการอบรมความรู้เบื้องต้นในการจัดทำคลิปวีดีโอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวโดยสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือ shorturl.at/CEFM7ายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา