โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-09 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-03-09

อธิการ มทร.ล้านนา ร่วมพบปะพูดคุยพร้อมกำหนดแนวนโยบายต่อยอดองค์ความรู้กับคณาจารย์ที่ผ่านการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติอย่างยั่งยืน
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันที่ 9 มีนาคม 2566 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมการกำหนดแนวนโยบายและวางแผนการพัฒนาบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อรายงานผลการศึกษาจากผู้ผ่านการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมทั้งสิ้น 16 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีและผู้ช่วยอธิการบดี >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนECE Plus in the UK รุ่นเดือนมิถุนายน
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 / ข่าวบริการ

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนECE Plus in the UK รุ่นเดือนมิถุนายน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 มีนาคม 2566 คุณสมบัติผู้สมัคร :กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น อายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 22 ปี สอบ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 66 ประกาศผลสอบ : 30 มีนาคม 66 วันเดินทาง : ประมาณวันที่ 9-30 มิถุนายน 66 ค่าสมัคร : 200 บาท/โครงการ ECE Plus พิเศษกว่า ECE อย่างไร? - ได้เรียนรู้ระบบการศึกษาใน UK - ได้รับการแนะแนวศึกษาต่อใน UK - เหมาะกับน้องๆ ที่เพิ่งเรียน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 The 9th Undergraduate Science and Technology Conference 9th USTC, ARU 2023
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 / ข่าวบริการ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 The 9th Undergraduate Science and Technology Conference 9th USTC, ARU 2023 Keynote speaker : Asst. Prof. Dr. Akkharawit Kanjana-Opas ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) Topic : จุดประกายนักวิทย์ให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร   จัดขึ้นวันที่ 28 มิถุนายน 2566  Important Date : สิ้นสุ... >> อ่านต่อ


สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษา สำหรับปี 2566-2567
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 / ข่าวทุน/วิจัย

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษา สำหรับปี 2566-2567 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ >> อ่านต่อ


หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

   รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจั ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จากผลงาน “เครื่องทดสอบแผ่นกรองอัตโนมัติที่ใช้ตัวนับอนุภาคแบบไฟฟ้าสถิตสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก 95/KN95/KF94/FFP” โดยได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา