โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 The 9th Undergraduate Science and Technology Conference 9th USTC, ARU 2023 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 The 9th Undergraduate Science and Technology Conference 9th USTC, ARU 2023

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 The 9th Undergraduate Science and Technology Conference 9th USTC, ARU 2023
Keynote speaker : Asst. Prof. Dr. Akkharawit Kanjana-Opas
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
Topic : จุดประกายนักวิทย์ให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร
 
จัดขึ้นวันที่ 28 มิถุนายน 2566 
Important Date :
สิ้นสุดการส่งผลงาน : 20 เมษายน 2566
แจ้งผลตอบรับ : 15 พฤษภาคม 2566
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์: 16 มิถุนายน 2566
Presentation : Oral presentation and Poster presentation
- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์)
- สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตร
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
- สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลงานได้ที่ http://bit.ly/40fCUbS
เทมเพลตบทความ https://drive.google.com/.../1jg0FUFPIUGiSHOYwlf5.../view...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aru.ac.th/sci/?page=ustc2023

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา