โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-23 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-02-23

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ เด็กกำพร้า และคนชรา วัดพระบาทน้ำพุ         วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ  จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 26  ประจำปี 2566  โดย  ระหว่างเวลา  05.30 – 13.00  น.  พระราชวิสุทธิประชาน... >> อ่านต่อ


Open House Rmutl Phitsanulok “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา” ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู และนักเรียน ภายในกิจกรรมโครงการ แนะแนวเชิงรุก แบบบูรณาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  (Open House Rmutl Phitsanulok)  ประจำปีการศึกษา 2566... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องไฮเดรนเยีย โรงแรม ดิ เรนทรี เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาอายุ 17-20 ปี มาร่วมถ่ายทำรายการภารกิจพิชิตฝัน
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบริการ

         บริษัท บี อเมซชิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา อายุ 17-20 ปี ที่มีความฝันอยากเป็นในกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Agriculture) อาทิ smart Famer เกษตรกรอัจฉริยะ/นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร/นักพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัครเข้าร่วมถ่ายทำรายการ(ฟรี) เพื่อค้นหาความฝันของตัวเอง หากน้อง ๆ สนใจเข้าร่วม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จาก Taining Smar! Fammer เกษตรกรอัจฉริยะ/นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร/นักพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร มืออาชีพ และยังมี... >> อ่านต่อ


เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2566
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบริการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “Partnerships for Wildlife Conservation – ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต” ประกอบด้วย การประกวดวีดิทัศน์ เงินรางวัลรวม 57,000 บาท การประกวดภาพถ่าย เงินรางวัลรวม 39,000 บาท การประกวดวีดิทัศน์สั้น ผ่านช่องทาง TikTok เงินรางวัลรวม 39,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น. ดูกติกาและรายละเอียดไ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนบุคลากรมช. และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมการเสวนา GPT ความเสี่ยง และโอกาสของมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบริการ

     เชิญชวนบุคลากรมช. และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมการเสวนา "GPT ความเสี่ยง และโอกาสของมหาวิทยาลัย" ChatGPT ทำได้ทุกอย่างเลยหรือ? มาร่วมหาคำตอบได้ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ลิงก์ลงทะเบียน >> อ่านต่อ


ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบริการ

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เชิญชวนนักออกแบบร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 การประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและสาขาอาชีพ เป็นการเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจและรักในการออกแบบได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันสร้างสรรค์ โดยมีเงินรางวัลในการประกวดรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่ • รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา