โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาอายุ 17-20 ปี มาร่วมถ่ายทำรายการภารกิจพิชิตฝัน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาอายุ 17-20 ปี มาร่วมถ่ายทำรายการภารกิจพิชิตฝัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         บริษัท บี อเมซชิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา อายุ 17-20 ปี ที่มีความฝันอยากเป็นในกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Agriculture) อาทิ smart Famer เกษตรกรอัจฉริยะ/นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร/นักพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัครเข้าร่วมถ่ายทำรายการ(ฟรี) เพื่อค้นหาความฝันของตัวเอง หากน้อง ๆ สนใจเข้าร่วม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จาก Taining Smar! Fammer เกษตรกรอัจฉริยะ/นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร/นักพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร มืออาชีพ และยังมีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกงานจริงในสถานที่จริง

         สำหรับในการฝึกงานแต่ละสาขอาชีพทางรายการจะคัดเลือกน้อง ๆ ให้เหมาะสมกับสาขาอาชีพนั้น ๆ หากน้อง ๆ
สนใจ ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย และอัดคลิปวิดี โอ แนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 4 นาที โดยบอก ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น อายุ การศึกษา และจังหวัดที่อาศัยอยู่ ความฝันของตัวเองว่าทำไมถึงอยากเป็น Smart Farmerเกษตรกรอัจฉริยะ/นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร/นักพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งมาที่E-mail :
CarecrAcademies.TV@gmail.com หรือ Line ID : bcautyfullberry เพื่อทำการคัดเลือกอีกครั้ง 
ติดต่อประสานงาน ณัฏฐกานตั งิ้วเชียง โทร.087-196-3226


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา