โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-16 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-11-16

มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ ภายในงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาคนพิการฯ
พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 16 พฤศจิกายน  2565 ศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานการสนันสนุนการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ ใน "มหกรรมแนะแนวการศึกษาคนพิการ ในประเทศไทย ระดับภาคเหนือ เด็กพิการเรียนที่ไหนดี 66" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจกนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเซรามิก ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) น่าน
พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) น่าน ได้ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน โดยผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และคุณธัญชนก จอมทรักษ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) น่าน ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครสอบชิงทุน ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE อังกฤษ 3 สัปดาห์ รุ่น มิถุนายน 2566
พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวบริการ

      ด้วยโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE) มีความประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 3 สัปดาห์ในช่วงปิคภาคเรียน เดือนมิถุนายน 2566 ณ ประเทศอังกฤษ โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภายาอังกฤษแก่เยาวชนไทยอย่างจริงจัง และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ สร้างภาพพนัที่ดีให้เกิดแก่ประเทศชาติ ดลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัล Thai Star Packaging Award 2022 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก
พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 4  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ Student - Package (Prototype) ประเภทนักเรียน-นักศึกษา จากเวทีการประกวด (Thai Star Packaging Award 2022) เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมพระราม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา