โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครสอบชิงทุน ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE อังกฤษ 3 สัปดาห์ รุ่น มิถุนายน 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครสอบชิงทุน ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE อังกฤษ 3 สัปดาห์ รุ่น มิถุนายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วยโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE) มีความประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 3 สัปดาห์ในช่วงปิคภาคเรียน เดือนมิถุนายน 2566 ณ ประเทศอังกฤษ โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภายาอังกฤษแก่เยาวชนไทยอย่างจริงจัง และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ สร้างภาพพนัที่ดีให้เกิดแก่ประเทศชาติ ดลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่แท้จริง ฝึกการช่วยเหลือตนเองของเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนให้มีบุคลิกความเป็นสู้นำ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอนาคต ในการเข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากเยาวชนที่มีความสามารถทางค้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป และมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยทางโครงการฯ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกทุรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษาลายละเอียดดังแนบมานี้ ข้อมูลเพิ่มเติม http://ecethailand.com/ สมัครผ่านทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0cDvFlYQ2jaOOr5ahuwVI1m6zjijTy7wkgHmxVImYyjATIw/viewform

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา