โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-25 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-08-25

คณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทย์ฯร่วมกับทีมวิจัยจุฬาฯ ลงพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ ผลักดันเป็นชุมชนการท่องเที่ยววิถีสู่ความยั่งยืน
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยทีมคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ลงพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในโครงการ ทัศนศึกษาระหว่างประเทศเสมือนจริงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ (Virtual Overseas Field Trips for Geography Teaching and Learning) ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวโดยชุม... >> อ่านต่อ


คณาจารย์คณะวิทย์ พิษณุโลก หารือร่วม ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สนับสนุนบุคลากรจัดอบรมผสมเทียมโคกระบือ
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก และ ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง พิษณุโลก เข้าพบ นสพ.พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก และ นสพ.วรวัฒน์ หาญทองกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับคำแนะนำ เพื่อการสนับสนุนบุคลากรในการจัดอบรมผสมเทียมโคกระบือ ณ พ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อีกทั้งยังหารือถึงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ในการผลักดันด้านการดำเ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมเวทีแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCGP Packaging Speak Out 2022
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 / ข่าวบริการ

          บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED ขอเชิญชวนเยาวชนรุ่นอายุ 17-25 ปี ที่มีไอเดียด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และอยากส่งเสียงให้โลกนี้ดีขึ้น เข้าร่วมเวทีประกวด “SCGP Packaging Speak Out 2022” เวทีแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่จะให้เยาวรุ่นแท็กทีม ส่งผลงานภายใต้แนวคิด “RETHINK FOR BETTER NORMAL” ที่สร้างสรรค์ โดดเด่น และสื่อสารเรื่อง “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE” ชิงเงินราง... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำงานวารสารผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ของผู้แต่ง
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำงานวารสารผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ของผู้แต่ง” ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting ทำความเข้าใจกับโครงสร้างของระบบเว็บไซต์วารสาร ThaiJO พร้อมทดลองส่งบทความเข้าระบบ  และการติดต่อกับบรรณาธิการ เรือง Peer Review และการแก้ปัญหา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา