โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-24 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-08-24

BRIXTER ผลงานนักวิจัย มทร. ล้านนา ลำปาง รับรางวัลการประกวดวิจัยระดับโลก
พุธ 24 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          ผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิตกาแฟ BRIXTER : The Art of Mastering Coffee Brix (ศิลปะการควบคุมบริกซ์กาแฟ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ และ ดร.ลชินี ปานใจ อาจารย์นักวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก DAVINCI 2022 (The Third AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo ) ณ Southern Utah University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวัน... >> อ่านต่อ


เชิญชมรายการห้องนั่งเล่า บอกเล่าเรื่องราวโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง และเส้นทางการท่องเที่ยวส้มสีทอง จังหวัดน่าน
พุธ 24 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          เชิญชมรายการห้องนั่งเล่า บอกเล่าเรื่องราวโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง และเส้นทางการท่องเที่ยวส้มสีทอง จังหวัดน่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านยอด อ.สองแคว จ.น่าน โดยอาจารย์ปิยะนุช สินันตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ออกอากาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2565 ท่านสามารถรับชมเพิ่มทาง YouTube : NBT Chiangmai และ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา