โลโก้เว็บไซต์ เชิญชมรายการห้องนั่งเล่า บอกเล่าเรื่องราวโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง และเส้นทางการท่องเที่ยวส้มสีทอง จังหวัดน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญชมรายการห้องนั่งเล่า บอกเล่าเรื่องราวโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง และเส้นทางการท่องเที่ยวส้มสีทอง จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เชิญชมรายการห้องนั่งเล่า บอกเล่าเรื่องราวโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง และเส้นทางการท่องเที่ยวส้มสีทอง จังหวัดน่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านยอด อ.สองแคว จ.น่าน โดยอาจารย์ปิยะนุช สินันตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ออกอากาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2565 ท่านสามารถรับชมเพิ่มทาง YouTube : NBT Chiangmai และ NBT Phitsanulok 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา