โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-01 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2019-02-01

อาจารย์อุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจอบรมแปรรูปสมุนไพร ต่อยอดอาชีพเสริมแก่เกษตรกร
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสมุนไพรแก่ชุมชนบ้านสันหลวง หมู่ 3 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562 เพื่อให้ชุมชนนำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ... >> อ่านต่อ


สรุปการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

สรุปการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ------------------------------------- >> อ่านต่อ


วารสาร RL-News ประจำเดือนมกราคม 2562
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News เป็นการรวบรวมข่าวสารการจัดกิจกรรม ของผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและเขตพื้นที่ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านในสื่อต่างๆของกองประชุาสัมพันธ์ ให้อยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (E-book) โดยจะคัดเลือกข่าวสารที่มีความโดดเด่นในแต่ละเดือนมาเก็บรวบรวมไว้ >> อ่านต่อ


ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมในกิจกรรม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน เพื่อร่วมทำความสะอาดคูน้ำเวียงเจ็ดลิน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโรงอาหารและคูน้ำเวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา