โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-01 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2018-10-01อาจารย์ มทร.ล้านนาลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารสุขภาพสร้างอาชีพแก่ชุมชน
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           30 กันยายน 2561 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำสลัดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ กว่า 30 คน ณ ศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน มูลนิธิอุ่นใจ (pun pun) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา