โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-20 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2017-04-20

ประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาย์สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ (International... >> อ่านต่อ


ร่วมงานดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 19 เมษายน 2560 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธราชมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี เป็นการขอพรจากผู้อาวุโสและบุคคลที่เคารพนับถือรวมถึงยังเป็นโอกาสอัดีที่จะได้ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินในปีที่ผ่าน ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดเตรียม ของหวาน คือ รวมมิตร และเมล่อน ในซุ้มอาหารเ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้่น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณบดีเป็นตัวแทนคณะกรรมการประจำคณะฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ คุณขุนศรี  ทองย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา จัดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของไทย โดยในช่วงเช้า ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึก... >> อ่านต่อ


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 25601.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป2.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560  ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา