โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2564
อังคาร 19 ตุลาคม 2564

           กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วมจัดประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติ ประจําปี 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะและทํากิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งนําเสนอโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนของนักศึกษาแต่ละสถาบัน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษ... >> อ่านต่อ


เชิญอบรม DATA+AI Powered Communication 2022
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564

DATA+AI Powered Communication 2022 วันที่                2 – 30 พ.ย. 2564 (2 หลักสูตรรวม 11 วัน) เวลา               9.00 – 16.00 น. >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564

          ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมงาน The 18th KU KPS National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
พุธ 6 ตุลาคม 2564

       ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 The 18th KU KPS National Conference ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ โดยผลงานสามารถส่งเป็นเรื่องเต็ม หรือบทคัดย่อ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ คระเกษตร กำแพงแสน >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ 2565
พุธ 6 ตุลาคม 2564

เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ 2565 สำหรับ ผู้ประกอบการ รายเดียว วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน OTOP  ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ : https://opms.mhesi.go.th/applications/public/register ผู้ประสานงาน : คุณพิทวัส สารเก่ง (คุณแซม) 055-968759 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมรับฟัง แนวทางในการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
พุธ 6 ตุลาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟัง แนวทางในการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom สำหรับ ผู้ประกอบการ รายเดียว วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน OTOP   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่   https://forms.gle/tP7jn4nVby... >> อ่านต่อ


ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ (ช.ส.อ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา “พระรอดลำพูน รุ่นปี 2537” เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสมาชิกชมรม
อังคาร 5 ตุลาคม 2564

ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ (ช.ส.อ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา “พระรอดลำพูน รุ่นปี 2537” เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสมาชิกชมรม โดยได้รับเมตตาจากพระครูบาประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน ลำพูนมอบพระรอดลำพูน รุ่นปี 2537 เพื่อให้ทางชมรมเปิดให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาองค์ละ 199 บาท มีจำกัดเพียง 999 องค์      ซึ่งพระรอดลำพูน รุ่นปี 2537 สร้างโดยพระครูพิศาลธรรมนิเทศก์ อดีตเจ้าอาวาสวัสมหาวัน เจ้าตำนานพระรอดวัดมหาวัน ทำพิธีปลุกเสกสังเวยชนีสถาน... >> อ่านต่อ


ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่ 2 Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited
จันทร์ 27 กันยายน 2564

          บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่2 "Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 450,000 บาท คุณสมบัติ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดในแต่ละทีม มีสมาชิกได้จํานวน 3-5 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา) ... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต: การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มและยาด้วยเทคโนโลยีทางแสง"
พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564

           ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต: การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มและยาด้วยเทคโนโลยีทางแสง" ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 Link สำหรับลงทะเบียน http://forms.gle/5zstv... >> อ่านต่อ


สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563
พุธ 8 กันยายน 2564

           ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะใช้บังคับเต็ม รูปแบบ คณาจารย์จะไม่สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2560 ได้อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางในการจัดทําผลงานทางวิชาการ และแนวทางการประเมินคุณภาพผลงา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 56


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา