โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

ทิพยประกันชีวิต ชวนน้องๆนักศึกษา ประกวดหนังสั้น ชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท
จันทร์ 25 กันยายน 2566

     บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา ทำในสิ่งสร้างสรรค์และมีประโยชน์ จึงได้จัดให้มีโครงการ ประกวดหนังสั้น TIPife Short Flm Contest ภายใต้ Concept TIPLIFE LIFE PARTNER LIFE BETTER เพราะเชื่อว่าชีวิตที่ดี ย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ ผ่านการประกวดหนังสั้น 3 นาที ภายใต้หัวข้อ "มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่" ชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท ระยะเวลาสมัครเข้าร่วม วันที่ 6 -30 กันยายน 2566 รายระเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อ โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

     สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งว่าสภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ... >> อ่านต่อ


สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุส มอบทุนการศึกษาระตับปริญญาตรีและปริญญาโท
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

          สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ได้แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาระตับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเชียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mr.Aleh Holubeu ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Counsellor) สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเบลารุสประจ... >> อ่านต่อ


งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ 16-24 ธ.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อังคาร 5 กันยายน 2566

          ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University... >> อ่านต่อ


NCSA เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2023
อังคาร 22 สิงหาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปชิงเงินรางวัลรวมกว่า 521,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตรผู้ที่สนใจสามารถจัดทีม 3 คน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71
อังคาร 22 สิงหาคม 2566

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามขั้นตอนการแข่งขันในด้านการสรรหา ... >> อ่านต่อ


เชิญส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดผลงานการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน ตอบแทนสังคม ในรูปแบบจิตอาสา ตามศาสตร์พระราชา ชิงโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวจวัฒนธรรม
พุธ 16 สิงหาคม 2566

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอผลงานการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน ตอบแทนสังคม ในรูปแบบจิตอาสา ตามศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล"  เพื่อชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาท ซึ่งจะประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลในงานตลาดนัดความดี ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่ แนวทางการดำเนินงาน ... >> อ่านต่อ


หนังสือรายงานประจำปี 2565 กระทรวง อว.
พุธ 9 สิงหาคม 2566

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 ของกระทรวงฯ ซึ่งได้รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ให้กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และห้องสมุดทั่วประเทศได้ทราบและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้ >> อ่านต่อ


กิจกรรมงาน 150 ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
จันทร์ 7 สิงหาคม 2566

   จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด จัดกิจกรรม “150 ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 26 สิงหาคม 2566” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมแบบจารีต และต่อยอดทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การขยายผลทั้งเชิงคุณค่าวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  เน้นย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีคุณค่าในระดับสากลต่อไป   ... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมกิจกรรมออกแบบตราสัญลักษณ์ อุทยานธรณีลำปาง
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งอุทยานธรณีลำป่าง หรือ Lampang Geopark ขึ้น เนื่องจากจังหวัดลำปางมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์และบางแหล่งเป็นทรัพยากรทางธรณีที่มีชื่อเสียงระดับภาคพื้นเอเซียและระดับโลก สมควรแก่การอนุรักษ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยื่นตามแนวทางขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nation Education Scientific and Cultural Organization :... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 209


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา