โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

มทร.ล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล SDGs
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย และระบบ Times Higher Education Impact Ranking สำหรับการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล Times Higher Education Impact Ranking ปี 2023-2024 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการกำกับ ดูแลข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการ The Global Challenge
พุธ 17 เมษายน 2567

บริษัท ทีพิเอ็น โกลบอล จำกัด ในฐานะเจ้าของและผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม THE GLOBAL CHALLENGE   ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (MICE & EVENT) ทีมผู้ที่ชนะในเเต่ละชาเลนจ์จะได้รับประกาศนียบัตร  พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในจัดการประกวด และสำหรับโครงการที่ชนะ จะได้รับ  เงินรางวัลชาเลนจ์ละ 30,000 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ :  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวด โครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล Agri Plus Award 2024
พุธ 10 เมษายน 2567

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้บริษัท มิวท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล (Agri Plus Award 2024)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเ... >> อ่านต่อ


Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024
ศุกร์ 5 เมษายน 2567

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ... >> อ่านต่อ


AIS ACADEMY ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนน้อง ๆ นักศึกษาร่วมแข่งขัน Hackathon สร้างนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ด้วย DIGITAL TECHNOLOGY
ศุกร์ 15 มีนาคม 2567

AIS ACADEMY ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนน้อง ๆ นักศึกษาร่วมแข่งขัน Hackathon สร้างนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ด้วย DIGITAL TECHNOLOGY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลค่ารวม 200,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.jumpthailand.com >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Creative Career Path 2024 ภายใต้โครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หรือ CEA เชียงใหม่ (เดิม TCDC เชียงใหม่) ได้กำหนดการจัดกิจกรรม Creative Career Path 2024 สำหรับโครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความสร้างสรรค์ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content/ Media) กลุ่มบริการสร้างสรรค์ (Creative Services) และกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจทุกท่าน หากคุณมีใจ มีไฟ มีไอเดีย ด้าน เทคโนโลยี Blockchain&Web3.0
พุธ 6 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจทุกท่าน หากคุณมีใจ มีไฟ มีไอเดีย ด้าน เทคโนโลยี Blockchain & Web3.0 พบกับกิจกรรมการแข่งขันประชันนวัตกรรม !! ไอเดีย Web 3.0 ในเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 30,000 บาท และโอกาสได้รับการสนับสนุนต่อยอดจนเกิดโปรเจกต์จริงจาก Dfinity grant โดย The Dfinity foundation มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท  วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารและเครื่องดื่ม ฟรี!!! ไอเดียอะไรบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่... >> อ่านต่อ


เชิญรับฟังแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566

      ในโอกาสวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) ภายใต้กิจกรรม JAPAN- ASEAN BRIDGES Event Series กำหนดจัดการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี Professor Roger D. Komberg จาก School of Medicine, Stanford University, United States ในหัวข้อ "The end of disease? - The extraordinary developments in biomedicine and the ... >> อ่านต่อ


การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิง (Women Thailand Cyber Top Talent 2023) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 333,000 บาท
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ ผู้หญิงจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิงได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กรหรือทั่วไปและส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็ม... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ 2567
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566

  เปิดการรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ของ สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้ประกอบการ สามารถยื่นใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่  Link https://opms.mhesi.go.th/applications/public/register   ผู้ประสานงาน : น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส (คุณหนึ่ง) 089 429 9275  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 221


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา