โลโก้เว็บไซต์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมในกิจกรรม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน เพื่อร่วมทำความสะอาดคูน้ำเวียงเจ็ดลิน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโรงอาหารและคูน้ำเวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา