โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 2 - ชั้น 6 อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์ 

* รายงานผลการจัดกิจกรรม ฺBig Cleaning Day 

        ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา