โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-23 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2018-11-23

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี2561
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 2 - ชั้น 6 อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา