โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง  เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปลำไย  เพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปลำไย เพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 กรกฎาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1046 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยความร่วมมือระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด อโกร โปรเกรส และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำลำไยอบแห้ง และลำไยในน้ำเชื่อมบรรจุขวดแก้ว  ให้แก่พนักงานโรงงาน อโกร โปรเกรส ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2561 จำนวน 5 คน ณ โรงงาน อโกร โปรเกรส ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำลำไยอบแห้ง และลำไยในน้ำเชื่อมบรรจุขวดแก้ว และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์


คลังรูปภาพ : การแปรรูปลำไย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา