โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-31 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2018-07-31

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปลำไย เพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชน
อังคาร 31 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วยความร่วมมือระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด อโกร โปรเกรส และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำลำไยอบแห้ง และลำไยในน้ำเชื่อมบรรจุขวดแก้ว  ให้แก่พนักงานโรงงาน อโกร โปรเกรส ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2561 จำนวน 5 คน ณ โรงงาน อโกร โปรเกรส ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา บรรยากาศการอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา