โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัยจากมทร.ล้านนา ร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเด่นๆ ด้านพลาสมาแรงดันสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ล ณ ประเทศญีุ่ป่น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นักวิจัยจากมทร.ล้านนา ร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเด่นๆ ด้านพลาสมาแรงดันสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ล ณ ประเทศญีุ่ป่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤษภาคม 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเด่นๆ ด้านพลาสมาแรงดันสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ลทั้งหมด 11 ผลงาน ได้รับการตอบรับจากโปรเฟสเซอร์และนักวิจัยจากนานาประเทศเป็นอย่างดี ทำให้ชื่อ Rajamangala University of Technology Lanna, RMUTL เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นำโดย Prof. Kiyoshi Yoshikawa อดีตรองอธิการด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเกียวโต ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัยให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.ดร.วิษณุ. ทองเล็ก หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการพลาสมาแรงสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ลด้านการเกษตรและการประมงขั้นสูง  ทำให้เวทีสากลได้รู้จักและยอมรับว่า มทร.ล้านนามีความเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้พลาสมาแรงสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ลด้านการเกษตรและการประมงขั้นสูงในระดับต้นๆ ของประเทศไทย

                 มทร.ล้านนาสามารถผลิตเครื่องกำเนิดไมโครนาโนบับเบิ้ลที่ได้มาตรฐาน (โดยมทร.ล้านนามีเครื่องวัดขนาดอนุภาค ความหนาแน่น ปริมาณฟองก๊าซ ราคากว่า 3 ล้านบาทที่ใช้สอบเทียบมาตรฐานเครื่องกำเนิดนาโนบับเบิ้ลได้) โดยสามารถผลิตได้ในราคาต่ำกว่าเครื่องจากญี่ปุ่นถึง 10 เท่าตัว จาก 200,000 บาทเหลือประมาณ 30,000 บาท ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

                  ในครั้งนี้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2015 มีผลงานวิจัยหลายงานที่มีการเผยแพร่และถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น การประยุกต์ใช้น้ำ O3MNB ในการรักษาความสดของอาหารทะเลร่วมกับบริษัทส่งออกกุ้งที่ จ.ชุมพร ทดแทนแทนการใช้สารเคมีที่ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การรักษาความสดของน้ำกะทิ จาก 3 วันเป็น 10 วัน โดยไม่ต้องเติมสารเคมีแต่อย่างใด ร่วมกับผู้ประกอบการในจ.เชียงใหม่ การล้างกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกร่วมกับบริษัทส่งออกกล้วยหอมทองในอ.แม่สอด จ.ตาก น้ำ O3 MNB สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ทำให้กล้วยไม่เกิดโรคขั้วเน่า ยังคงสภาพความสดและมีอายุการสุกที่พอดีเมื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นด้วยระยะเวลาการขนส่งนานกว่า 30 วัน. การล้างสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด การดูแลรักษาปลาสด การเพาะเลี้ยงปลานิลของกลุ่มเกษตรกรณ์อ.พาน จ.เชียงราย ปลาสวยงาม. และการขนส่งปลาด้วยน้ำที่มีปริมาณ O2 สูง เป็นต้น การประยุกต์ใช้พลาสมาแรงสูงนำโดย ผศ.ชาญชัย เดชธรรมรงค์ ในการกระตุ้นการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช ต้นพืช เมล่อน มะเขือเทศ คะน้าจีน เห็ดห่า ชิตาเกะ การถนอมอาหาร การหมักแหนม เป็นต้น ตลอดจนการใช้ทั้ง 2 เทคนิคร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลมากขึ้น

                    จากผลงานที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชื่อของมทร.ล้านนาเป็นที่รู้จักในวงการพลาสมาแรงสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ล เกิดเครือข่ายงานวิจัยในระดับดีมากทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ

                 ขอขอบคุณมทร.ล้านนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการพลาสมาแรงสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ลเพื่อการเกษตรและประมงขั้นสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายสนับสนุนและผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสนักวิจัยมทร.ล้านนาได้มาเพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา