โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมอาชีพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิน คุณาแจ่มจรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรัตน์ วัชระนฤมล และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยากรในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมอาชีพ โดยมีการสอนทำขนมและอาหารว่าง ดังนี้ ขนมบราวนี่ คัพเค้ก ปังนุ่ม ปังทอด เบอร์เกอร์หมู ขนมจีบ ซาลาเปา หมูปิ้ง หมูสเต๊ะ ปอเปี๊ยะทอด ฯลฯ ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก 
ภาพ : นิภาพร นันตา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา