โลโก้เว็บไซต์ ทีม อัญมณีทั้ง ๗ แห่งเมืองเวทมนตร์ ของนศ.มทร.ล้านนา น่าน เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทีม อัญมณีทั้ง ๗ แห่งเมืองเวทมนตร์ ของนศ.มทร.ล้านนา น่าน เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 867 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร. นงนุช เกตุ้ย อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย และอาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท เกียรติบัตร และโล่ห์เกียรติยศ ของหมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา โดยมีหัวข้อ “อัญมณีทั้ง 7แห่งเมืองเวทมนตร์: The Seven Jewel of Magic Land” ใน (The Nineteenth National Software Contest: NSC2017) ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  (Thailan IT Contest Festival 2017) เมื่อ วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดย อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับรุ่นน้องต่อไป ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร น่าน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา