โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีการขนส่งหนานจิง และ บ.ปักกิ่ง หัวเทคฯ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา ต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีการขนส่งหนานจิง และ บ.ปักกิ่ง หัวเทคฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 25 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Zhang Yi พร้อมด้วยผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการขนส่งหนานจิง (Nanjing vocational institute of transport Technology, NJITT) เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธาณรัฐประชาชนจีน และ Mr.Zhang Zhong รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ปักกิ่ง หัวเทคอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี  ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านยานยนต์สมัยใหม่ และระบบควบคุมอัตโนมัติ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เพื่อกระชับความสัมพันธ์และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

     สำหรับการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา และวิทยาลัยขนส่งหนานจิง ภายใต้การประสานงานผ่านสถาบันจิงซื่อ บริษัท ปักกิ่ง หัวเทค อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในการอบรมระยะสั้น  และหลักสูตรระยะยาวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขายานยนต์ไฟฟ้า โดยมีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือประกอบด้วย
1.โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 17 ราย 
2.โครงการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2023 ที่จะสำเร็จการศึกษาอีก 9 ราย
3.โครงการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2024 มีนักศึกษา มทร.ล้านนา ที่ประสงค์จะเข้าร่วม 16 ราย 
4.โครงการความร่วมมือผ่าน วิทยาลัยการขนส่งหนานจิง เพื่อร่วมกับบริษัท Changan Automobile เพื่อการฝึกงาน ฝึกอบรม และโอกาสมีงานทำในอนาคต ของนักศึกษา มทร.ล้านนา 

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา