โลโก้เว็บไซต์ The 8th International Symposium on Plasmas & Fine Bubbles (8th ISPFB 2024) Hosted by Donghua University and Tongji University, China 24th – 26th May, 2024 Information Center of Donghua University, Songjiang Campus, Donghua University, Shanghai | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

The 8th International Symposium on Plasmas & Fine Bubbles (8th ISPFB 2024) Hosted by Donghua University and Tongji University, China 24th – 26th May, 2024 Information Center of Donghua University, Songjiang Campus, Donghua University, Shanghai

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567  รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุม The 8th International Symposium on Plasmas & Fine Bubbles (8th ISPFB 2024) Hosted by Donghua University and Tongji University, China 24th – 26th May, 2024 Information Center of Donghua University, Songjiang Campus, Donghua University, Shanghai ประเทศจีน ได้รับเชิญร่วมบรรยายนำเสนองานวิจัยเรื่อง Utilizing Fine Bubbles Technology for Crop Production and Aquaculture in Thailand

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา