โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมจำนวน 36 อัตรา และสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมจำนวน 36 อัตรา และสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 7217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

- ประเภทวิชาการ จำนวน 32 อัตรา

- ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา

และประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 32 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053-921444 ต่อ 2401
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 099-7598709 / 061-2703222
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 082-6977815
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083-5820788
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 082-7086800

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา